Sbor v současnosti

Současným kazatelem teplického sboru je bratr Zbyšek Jonczy. Do jeho působnosti spadají ještě sbory v Chomutově, Mostě a Litvínově. Tudíž lze říci, že všechny tyto menší sbory tvoří sbor jeden.

Chvála Pánu má každý ze sborů ve svém městě prostory ke společným Bohoslužebným shromážděním. A také chvála Pánu, že se bratři a sestry z těchto sborů mají možnost a chuť několikrát do roka společně sejít ke společnému díků vzdání Hospodinu.

Samotný teplický sbor (sboreček) čítá v současné době asi 40 duší (počítáno včetně přátel, mládeže a dětí), se kterými je možno se při Sobotní oslavě Páně setkat.

Test video: The BOOGIEMATICS live at LA CIGALE ‚My Lord‘

zpět