Sbor po roce 1945

Po roce 1945 se změnou politických poměrů a především v souvislosti s vysídlením části německého obyvatelstva došlo i k prořídnutí členské sborové základny.

V roce 1945 nastoupil do kazatelské služby bratr Knobloch, který od roku 1927 pracoval v teplickém sboru jako knižní evangelista a kazatelské službě se věnoval až do roku 1957.

Bratra Knoblocha vystřídal na dalších deset let bratr Gibiec, jehož práci na Boží vinic převzal v roce 1967 bratr Žurek. Ten se po dvou letech odstěhoval do rodného Slovenska a z Hradce Králové přišel kazatel Josef Trdla. Za působení bratra Trdly se v roce 1974 podařilo s Boží pomocí otevřít a vysvětit vlastní modlitební prostory.

V domě, kde se modlitební prostory nacházely, byl postupně vybudován i byt pro kazatele. A tak se v roce 1980, po ukončení kazatelské činnosti bratra Trdly, do tohoto bytu nastěhoval i se svou rodinou bratr Šrol, co by další kazatel.

Zpět