Počátky sboru

Počátky teplického sboru sahají do roku 1907.

Dne 23. května 1908 byl založen sbor v Ústí nad Labem, kde byl nastupujícím kazatelem bratr Gruber a do jeho působnosti spadaly Teplice a Litoměřice. V roce 1912 získal bartr Gruber pomocníka pro Biblickou činnost v Teplicích v osobě bratra Studeného.

Bohužel v době 1. světové války tedy v letech 1914 – 1918 byly sbory Teplice, Ústí nad Labem a Litoměřice bez kazatele. Ovce zůstaly bez pastýře, ale ne bez Boží přízně. Teplický sbor se stal centrem evangelizační práce a na Božím díle v něm pracovala řada knižních kolportérů.

Zpět