Pro méně zasvěcené

01.7.15

logo

 

Určeno těm, kteří toho o CASD moc nevědí a ještě se nestihli informovat jinde.

 

Hned na úvod je třeba uvést, že se jedná víc o subjektivní pohled a vnímání autora tohoto úvodu na poslání a cíle adventní církve. Pozn. autor není členem církve, patří k jejím přátelům.

Podrobnější a také oficiální informaci o Církvi Adventistů Sedmého Dne (CASD) najdete na stránkách zde: www.casd.cz

Primární poslání církve by mělo vyplývat z jejího názvu. Jak jsem mu osobně porozuměl já si dovolím popsat níže. Pravdou je, že k tomuto činu využívám role administrátora těchto stránek. Budete li mít potřebu se k tomuto nějak vyjádřit, připojit svůj názor, můžete využít prostor v komentáři.

S pojmem advent (advent = příchod) se v západním světě setkala asi většina jeho obyvatel. U nás (na území ČR) je asi málo těch, kteří se nikdy nesetkali s pojmem adventní čas, který se, co se tradice týče, pojí s obdobím vánoc. Protože se pohybujeme na půdě křesťanství, pak tím příchodem je myšlen příchod Kristův. Ovšem způsobů jakými ke každému z nás, a nejen v tomto období, přichází Kristus – Spasitel – spása je jistě mnoho. K dětem nejčastěji v podobě rodičovské lásky skryté za tajuplného nositele dárků. K rodičům v podobě radosti nad šťastně zářícíma dětskýma očima. K mnohým ve schopnosti se alespoň na chvíli ztišit a prožít pocity soucitu se slabými a bezmocnými, v touze po společenství svých blízkých, …. A jistě bychom mohli pokračovat.

Pojem advent se v křesťanství váže jak k samotnému narození Pána Ježíše, tak k očekávání Jeho druhého příchodu. Právě onen druhý příchod je hlavním poselstvím Církve adventistů.

Pro poctivost je nutné doplnit, že k narození Pána Ježíše s velkou pravděpodobností nedošlo v období našich Vánoc, tedy koncem prosince, ale někdy na přelomu září a října, kdy se podle židovského kalendáře slaví nový rok následovaný desetidenním pokáním a svátkem JOM KIPUR – Den smíření.

Pro církev – společenství věřících, hlásících se k adventismu není adventním časem jen období vánoc, ale celý rok. Ano každým dnem můžeme očekávat příchod Páně. A také každým dnem může skrze nás přicházet, vstupovat Kristus do tohoto světa. Jak? Podobně jako o těch Vánocích. Třeba tím, že budeme citliví k potřebám a bolesti druhých, že budeme připraveni posloužit i těm, kteří nám nemohou nijak zaplatit nebo i těm, které nemáme příliš v lásce. Tím, že chceme li být skutečně největšími, pak budeme služebníky všech – jak praví Písmo.

Tak už víme proč adventisté. A proč sedmého dne? Asi by bylo lepší být adventisty sedmi dnů. Být těmi, skrze které přichází Kristus každý den v týdnu. Ale člověk je především živá bytost, která, má li konat nějaké dílo, potřebuje odpočinutí, načerpání sil a také společenství. Proto sedmého dne.

Sedmý den oddělil Hospodin pro člověka od všedních dní, aby si člověk odpočinul, načerpal sílu, radoval se ze společenství v církvi, rodině a samozřejmě s Pánem. Aby si člověk připomenul, že Hospodin je stvořitelem Nebe a Země a žádného jiného není.

Adventisté Sedmého Dne věří, že tím odděleným dnem, dnem odpočinutí, je den, který se v českém jazyce jmenuje sobota. Samotný název tohoto dne vychází z hebrejského základu „šabat“ což znamená odpočinek, odpočinutí.

Nyní, když by vám název i poslání této církve neměly být tak cizí, budete mít možnost se na těchto stránkách také dozvědět i něco málo ze života jednoho z malých sborečků patřících k této celosvětové církvi. Vítejte.

 

Tento článek vydal: admin |  Středa, 1. Červenec, 2015 v 22:00. Můžete navázat na odpovědi tohoto článku prostřednictvím zdroje RSS 2.0 . Komentáře i pingování nejsou momentálně povolené.

2 Komentáře k článku “Pro méně zasvěcené”

  1. Lada řekl(a) :

    Zkouška komentáře.

  2. Zdeněk řekl(a) :

    Velice pěkně napsáno, pane administrátore. Zdeněk