Pro méně zasvěcené

01.7.15

logo

 

Určeno těm, kteří toho o CASD moc nevědí a ještě se nestihli informovat jinde.

 

Hned na úvod je třeba uvést, že se jedná víc o subjektivní pohled a vnímání autora tohoto úvodu na poslání a cíle adventní církve. Pozn. autor není členem církve, patří k jejím přátelům.

Podrobnější a také oficiální informaci o Církvi Adventistů Sedmého Dne (CASD) najdete na stránkách zde: www.casd.cz

Primární poslání církve by mělo vyplývat z jejího názvu. Jak jsem mu osobně porozuměl já si dovolím popsat níže. Pravdou je, že k tomuto činu využívám role administrátora těchto stránek. Budete li mít potřebu se k tomuto nějak vyjádřit, připojit svůj názor, můžete využít prostor v komentáři.

S pojmem advent (advent = příchod) se v západním světě setkala asi většina jeho obyvatel. U nás (na území ČR) je asi málo těch, kteří se nikdy nesetkali s pojmem adventní čas, který se, co se tradice týče, pojí s obdobím vánoc. Protože se pohybujeme na půdě křesťanství, pak tím příchodem je myšlen příchod Kristův. Ovšem způsobů jakými ke každému z nás, a nejen v tomto období, přichází Kristus – Spasitel – spása je jistě mnoho. K dětem nejčastěji v podobě rodičovské lásky skryté za tajuplného nositele dárků. K rodičům v podobě radosti nad šťastně zářícíma dětskýma očima. K mnohým ve schopnosti se alespoň na chvíli ztišit a prožít pocity soucitu se slabými a bezmocnými, v touze po společenství svých blízkých, …. A jistě bychom mohli pokračovat.

Pojem advent se v křesťanství váže jak k samotnému narození Pána Ježíše, tak k očekávání Jeho druhého příchodu. Právě onen druhý příchod je hlavním poselstvím Církve adventistů.

Pro poctivost je nutné doplnit, že k narození Pána Ježíše s velkou pravděpodobností nedošlo v období našich Vánoc, tedy koncem prosince, ale někdy na přelomu září a října, kdy se podle židovského kalendáře slaví nový rok následovaný desetidenním pokáním a svátkem JOM KIPUR – Den smíření.

Pro církev – společenství věřících, hlásících se k adventismu není adventním časem jen období vánoc, ale celý rok. Ano každým dnem můžeme očekávat příchod Páně. A také každým dnem může skrze nás přicházet, vstupovat Kristus do tohoto světa. Jak? Podobně jako o těch Vánocích. Třeba tím, že budeme citliví k potřebám a bolesti druhých, že budeme připraveni posloužit i těm, kteří nám nemohou nijak zaplatit nebo i těm, které nemáme příliš v lásce. Tím, že chceme li být skutečně největšími, pak budeme služebníky všech – jak praví Písmo.

Tak už víme proč adventisté. A proč sedmého dne? Asi by bylo lepší být adventisty sedmi dnů. Být těmi, skrze které přichází Kristus každý den v týdnu. Ale člověk je především živá bytost, která, má li konat nějaké dílo, potřebuje odpočinutí, načerpání sil a také společenství. Proto sedmého dne.

Sedmý den oddělil Hospodin pro člověka od všedních dní, aby si člověk odpočinul, načerpal sílu, radoval se ze společenství v církvi, rodině a samozřejmě s Pánem. Aby si člověk připomenul, že Hospodin je stvořitelem Nebe a Země a žádného jiného není.

Adventisté Sedmého Dne věří, že tím odděleným dnem, dnem odpočinutí, je den, který se v českém jazyce jmenuje sobota. Samotný název tohoto dne vychází z hebrejského základu „šabat“ což znamená odpočinek, odpočinutí.

Nyní, když by vám název i poslání této církve neměly být tak cizí, budete mít možnost se na těchto stránkách také dozvědět i něco málo ze života jednoho z malých sborečků patřících k této celosvětové církvi. Vítejte.

 

Vydal: admin | 2 Komentáře

Příprava dárků ke dni matek

08.5.11

Tak takhle připravovaly děti dárečky ke dni matek. Chceme se s vámi o to podělit.


ps_01 ps_02 ps_03
ps_04 ps_06 ps_07
ps_08 ps_09 ps_10
ps_05

Vydal: jirip | Žádné komentáře

Několik fotografií z výletu na Bořeň

08.10.11

100_1608 100_1617 100_1654

100_1684 100_1697 100_1705

Vydal: jirip | Žádné komentáře

Výlet na vrch Bořeň

12.6.11

V neděli 26. června tohoto roku, nás čeká výlet na vrch Bořeň. Jedná se o akci, která navazuje na dřívější akce Loučení se školním rokem. Pevně věříme, že se sejdeme v rozumném počtu.

Cesta

Odjezd z nádraží Teplice v Čechách v 9.17.

Příjezd do nádraží Bílina Kyselka v 9.39.

Po té se vydáme po turistické trase Naučná stezka Bořeň (zelená barva), která nás dovede až na vrchol Bořně. Bližší popis turistické trasy najdeme na stránkách http://www.vyletnik.cz/turisticke-trasy/severni-cechy/lazne-teplice-a-okoli/2140-naucna-stezka-boren/. Trasa je dlouhá (směrem tam) cca tři kilometry a je vhodná i pro rodiny s dětmi. Od horské chaty Bořeň je cesta nesjízdná a není tedy vhodná pro vozíčkáře, cyklisty a rodiny s kočárkem. Pokud nevlastníte turistickou mapu, mapy.cz vám pomohou.

Dolů se pak dá pokračovat po zelené a dojít až k nádraží Bílina, nebo se vrátit stejnou cestou zpět.

Co sebou?

Rozhodně dobrou náladu, jídlo, pití. Vzhledem k rozhledu z vrcholu, je dobré mít sebou fotoaparát a třeba i dalekohled. Nepodceňte také oblečení a pořádnou obuv. Pohorky, nebo pevná sportovní obuv, jsou rozhodně na místě. Lze také doporučit trekové hole, ať už pro toho, kdo je na ně zvyklý, nebo pro toho, kdo si chce na ně teprve zvyknout. Pořádná hůl také není k zahození.

Odkazy pro zvědavé

Bořeň a vše o něm je stránka věnovaná celkovému pohledu na tuto lokalitu.

Fauna a flora Bořně u Bíliny je poměrně monotematicky zaměřený zdroj informací na zvířenu a rostlinstvo Bořně. Jak už bylo zmíněno, tento vrch je národní přírodní rezervací, a stojí za to se dopředu seznámit s tím, co můžeme potkat a uvidět.

Poslední stránka, kterou si uvedeme – hora Bořeň – nás seznámí nejen se základními údaji, ale poskytne i lingvistický pohled na název vrchu, nabídne také několik fotografií a připomene nám pověst, která se k tomuto místu váže.

Vydal: jirip | Žádné komentáře